+34 914 186 911 / +1 (305) 347-5190 info@jurismagister.com

Juris Magister Advocats és una firma altament especialitzada en l´assessorament jurídic i fiscal a empresaris, inversors i professionals que s´estableixen i expandeixen els seus negocis als Estats Units.

Amb una àmplia práctica professional i una experiència de més de 25 anys relacionada amb les relacions empresarials i professionals als Estats Units, Juris Magister Advocats ofereix als empresaris, inversors o professionals els consells legals i fiscals que millor s’adapten a les seves necessitats en relació al tipus d’estructura corporativa, tractament tributari, planificació tributària immobiliària i hereditària, assessorament i presentació del tipus de visat o residència permanent més adequada als Estats Units per assegurar la seguretat i rendabilitat de les seves activitats i necessitats empresarials i professionals als Estats Units.

La firma dirigeix ​​els seus serveis professionals a Petites i Mitjanes Empreses (PIMES) i Empreses Familiars. Tanmateix, atesa la seva reconeguda experiència i reputació internacional en relació amb l’èxit en la tramitació de visats per a empresaris, inversors i professionals als Estats Units, la firma es contractada sovint pels Departaments de Recursos Humans d’algunes de les empreses amb major presència i representació internacional per tal de processar els visats dels seus inversors, executius, personal especialitzat o «formació» amb interessos que es transfereixen a les seves filials als Estats Units.

Juris Magister Advocats també ofereix assessorament a consultories jurídiques, fiscals, així com a organitzacions empresarials i professionals i agències de desenvolupament econòmic-comercial, garantín i prioritzan el respecte ètic entre la relació professional d´aquestes empreses i els seus clients.

La pràctica professional de la firma també inclou serveis de consultoria i peritatge judicial professional especialitzat en processos judicials amb qüestions jurídiques i fiscals relacionades amb la legislació dels Estats Units.

La firma té el seu origen en Juris Magister ™ que des de 1992, ofereix als Estats Units serveis corporatius especialitzats de constitució i registre de societats, així com serveis d’agents registrats en els 50 Estats de la Unió. Actualment, la firma ofereix aquests serveis corporatius dedicats a companyíes professionals que ofereixen serveis professionals legals, fiscals, immobiliaris i d’immigració.

Des de gener de 2019, la firma té una segona oficina a l’Estat de Florida, concretament a Palm Beach, que proporciona un augment en la qualitat, eficacia i rapideça en la prestació de serveis, juntament a una millor atenció al client als Estats Units. A més, aquesta segona ubicació a l’ Estat de Florida contribueix a donar un millor suport a la coordinació dels assumptes jurídics i fiscals de la gestió de casos entre les oficines pròpies i les oficines de representació de la firma.

A la nostra firma som conscients de que la globalització de les activitats empresarials dels nostres clients internacionals, juntament amb interessos purament personals, fa que molts d’ells s’interessin per la possibilitat de residir a la Unió Europea pel valor afegit que això els pot aportar, o simplement pels atractius programes de residència que ofereixen països com Espanya i Portugal.

Per aquest motiu, i com a serveis addicionals a la nostra especialitat jurídica i fiscal als Estats Units, venim oferim en els últims darrers anys, serveis professionals especialitzats per a la presentació i obtenció de residencia fiscal, residència legal i nacionalitat a Espanya i Portugal.

Durant els anys 2019 i el 2020, esperem tenir oficines de representació en alguns dels països amb els quals venim desenvolupan més relacions professionals en els darrers 25 anys de pràctica professional.

L’oficina de representació de São Paulo a Brasil ja és una realitat des de l´any 2018. Una oficina vital per la firma donat la gran quantitat de clients brasilers amb interessos als Estats Units, Espanya i Portugal, representats durant anys per la firma, i la raó per la qual excel·lents i experimentats professionals brasilers i portuguesos s’han unit a la firma com a socis i associats.

Oferim assessorament especialitzat als nostres clients sobre la base d’interessos específics:


Constitució de Societats

Analitzem els tipus d’empreses als Estats Units -Corporació, Societat de Responsabilitat Limitada (LLC) i Delaware LLC- per tal de recomanar el tipus d’empresa que ofereix els millors avantatges legals a la nostra clientela internacional, tenint en compte específicament les seves peculiaritats i necessitats. 

Oferim serveis d’Agents Registrats en els 50 Estats de la Unió, complint els requeriments legals exigits per la llei en relació amb l’assistència judicial en matèria de comunicació confiable de notificacions legals a les empreses representades per la firma.

Visats i Residències Permanents

Representem a empresaris, inversors i professionals estrangers en el processament i presentació de visats necessaris per al desenvolupament de les seves activitats empresarials i professionals als Estats Units, així com al personal executiu, personal essencial «de formació» transferit de les empreses matrius a l’estranger a les seves filials als Estats Units.

També representem als nostres clients en procediments per obtenir la Residència Permanent (“Green Card”) als Estats Units en aplicacions basades en l’ocupació laboral, la família i el «Procediment de Renúncia d’Interessos Nacionals».

i

Planificació Fiscal

Revisem els diferents règims fiscals aplicables als diferents tipus d’empreses dels Estats Units, per tal de recomenar i assessorar sobre el tractament fiscal més favorable i tenint en compte els efectes internacionals que es derivaran de l’aplicació dels Tractats de Doble Tributació i d’Intercanvi d’Informació Tributària ratificats per els Estats Units, en el cas d’empreses i negocis desemvolupats per ciutadans estrangers als Estats Units.

Representem a particulars i persones jurídiques dels Estats Units en relació amb el compliment regulatori dels Estats Units i reglamentacions internacionals de FATCA, FBAR i CRS.

Inversions

Si be a Juris Magister Advocats coneixem detalladament els procediments legals i fiscals requerits i aconsellables als inversors estrangers per tal de formalitzar les seves inversions en actius corporatius, immobiliaris, financers i immaterials als Estats Units, tanmateix, a Juris Magister Advocats no aconsellem sobre cap tipus d’inversió. Les nostres activitats professionals es centren exclusivament en analitzar, assessorar i recomanar l’estructura jurídica i fiscal més adequada per consolidar les inversions estrangeres als Estats Units de la manera legal i fiscal més adequada, segura i rentable per als nostres clients.


Consultoria i Peritage Judicial

Juris Magister Advocats ofereix assessorament a empreses professionals jurídiques, fiscals i de desenvolupament econòmic o comercial, garantin i prioritzan el respecte ètic de la relació professional entre aquestes empreses i els seus clients.

En particular, i en processos legals que requereixen coneixements especialitzats en assumptes jurídics i fiscals relacionats amb la legislació dels Estats Units, la firma te experiència qualificada per posar a disposició dels professionals que representen accions judicials d´acusació o defensa, demandants o demandats, organitzacions nacionals o internacionals, els seus serveis de consultoría i peritatge judicial especialitzat en matèries legals i fiscals relacionades amb la legislació dels Estats Units.

Internacional: Espanya i Portugal

Durant més de 25 anys a Juris Magister concentrem la nostra pràctica professional en la prestació de serveis professionals a emprenedors, inversors i professionals amb interessos als Estats Units, i especialment als serveis professionals vinculats a «Migració Empresarial» als Estats Units.

Malgrat això, som conscients de que la globalització de les activitats empresarials dels nostres clients internacionals, juntament amb, potser, interessos purament personals, porta a molts d’ells a interessar-se per la possibilitat de residir a la Unió Europea pel valor afegit que pot proporcionar, o simplement pels atractius programes de residència que ofereixen països com Espanya i Portugal.

Membres de la nostra firma amb més de 25 anys d’experiència, participen freqüentment en conferències i seminaris que s’ofereixen internacionalment sobre l’establiment i expansió d’empreses a Estats Units, en organitzacions nacionals i estatals de desenvolupament econòmic als Estats Units, i contribueixen periòdicament a publicacions d’articles i blogs sobre aquestes qüestions jurídiques i fiscals vinculades als Estats Units.

Juris Magister Abogados Spain:

MADRID
Torre Europa,
Paseo de la Castellana 95, Planta 15
28006 Madrid
Tel.: +34 914 186 911

BARCELONA
Avda. Diagonal 468, Planta 8
08006 Barcelona
Tel.: +34 931 121 213

Juris Magister USA:

MIAMI
1221 Brickell Avenue, Suite 900
Miami, FL. 33131
Tel.: +1 (305) 347 5190

PALM BEACH
3801 PGA Boulevard, Suite 600
Palm Beach Gardens, FL. 33410
Tel.: +1 (561) 562 9038

Juris Magister Rep. Offices:

LISBOA
Av. da Liberdade 110
1269-046 Lisboa
Tel.: +351 21 121 8000

SÃO PAOLO
Torre João Salém – Distrito Financeiro Paulista
Avenida Paulista 1079, 8º Andar
São Paolo, SP 01310
Tel.: +55 (61) 99649 8381